Kontakt

Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa

Infolinia
tel. +48 22 635 54 96
email: info.pl@ivoclarvivadent.com

Serwis sprzętu
+48 22 530 65 24

Szkolenia / Rozliczenie promocji
+48 22 530 65 61

Konsultacje techniczne
+48 22 530 65 23

Marketing
+48 22 530 65 20 / 25

 

Nr Konta: mBank S.A. Oddział Warszawa
88 1140 1010 0000 2931 9000 1001

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS rejestru przedsiębiorców

KRS 00000187540

NIP: 526-00-30-414

Wysokość kapitału zakładowego: 2 170 000,0 zł

Konsultanci ds. produktu Dentist

Kazimierz Dudek
+48 509 907 592
kazimierz.dudek@ivoclarvivadent.com
woj. śląskie

Marta Hajduga
+48 607 207 620
marta.hajduga@ivoclarvivadent.com
woj. łódzkie, świętokrzyskie

Piotr Janiaczyk
+48 601 380 609
piotr.janiaczyk@ivoclarvivadent.com
woj. dolnośląskie, opolskie

Krzysztof Kołdys
+48 609 082 708 
krzysztof.koldys@ivoclarvivadent.com
woj. pomorskie,warmińsko-mazurskie, 
płn. część kujawsko-pomorskiego

Łukasz Lewczuk 
+48 609 211 421
lukasz.lewczuk@ivoclarvivadent.com
woj. lubelskie, wsch. część podkarpackiego

Robert Rypniewski
+48 697 800 935 
robert.rypniewski@ivoclarvivadent.com  
woj. zachodniopomorskie, lubuskie

Wioletta Tuszyńska
+48 601 342 801
wioletta.tuszynska@ivoclarvivadent.com
woj. małopolskie, zach. część podkarpackiego

Artur Walczyk
+48 607 216 303
artur.walczyk@ivoclarvivadent.com
woj. mazowieckie

Patryk Szymajda (w zastępstwie)
+48 601 058 005
woj. wielkopolskie, płd. część kujawsko-pomorskiego

Konsultanci ds. produktu Lab

Rafał Bandosz 
+48 601 166 393
rafal.bandosz@ivoclarvivadent.com
woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie,
zach. część zachodniopomorskiego

Kinga Denc 
+48 607 211 152
kinga.denc@ivoclarvivadent.com
woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie,
wsch. część zachodniopomorskiego,
zach. część warmińsko-mazurskiego

Tomasz Kabala
+48 601 332 403 
tomasz.kabala@ivoclarvivadent.com
woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
płd. część mazowieckiego

Konrad Kamieniecki 
+48 697 800 982
konrad.kamieniecki@ivoclarvivadent.com
woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, wsch. część warmińsko-mazurskiego, wsch. część wielkopolskiego

Marta Lutyńska 
+48 607 200 687
marta.lutynska@ivoclarvivadent.com
woj. opolskie, śląskie, małopolskie