IPS e.max Accessories
Optymalnie dopasowane, wszechstronne akcesoria

IPS e.max Accessories

Różne akcesoria ułatwiają i wspomagają obróbkę uzupełnień wykonanych z IPS e.max.

IPS Natural Die Material

Kolornik ułatwia określenie pożądanego koloru zęba po preparacji.

IPS Silicone Ring

Do zatapiania uzupełnień z IPS Empress i IPS e.max w masie osłaniającej. dostępne są pierścienie silikonowe w trzech rozmiarach, które można stosować wielokrotnie.

IPS e.max Investment Ring System

IPS e.max Investment Ring System jest dostępny w trzech rozmiarach. Są to dwa szare elementy służące do wykonania formy wtryskowej. Pierścienie 100 g i 200 g są używane do materiałów IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress i IPS InLine PoM; pierścień 300 g jest używany tylko z IPS e.max ZirPress i IPS InLine PoM.

IPS e.max Alox Plunger

Uplastyczniona pastylka ceramiczna jest wstryskiwana w pustą przestrzeń pierścienia za pomocą tłoka IPS e.max Alox Plunger. Ze względu na swoją średnicę nadaje się wyłącznie do IPS Investment Ring System.

IPS e.max Alox Plunger Separator

IPS e.max Alox Plunger Separator zapobiega przywieraniu wtłaczanego materiału do tłoka Alox podczas tłoczenia i stygnięcia pierścienia.

IPS e.max Press Invex

Płyn IPS e.max Press Invex Liquid służy do zmiękczenia powierzchni warstwy poreakcyjnej powstałej na przetłoczonej podbudowie z IPS e.max Press i ZirPress podczas procesu tłoczenia.

IPS Object Fix Flow / Putty

IPS Object Fix Flow i Putty to pasty pomocnicze do wypalania o różnej gęstości, wspomagające process wypalania i krystalizacji uzupełnień pełnoceramicznych.

IPS Ingot Tongs

Szczypce do pastylek IPS Ingot Tongs służą do jednoczesnego umieszczania kilku pastylek IPS e.max ZirPress lub IPS InLine w 300-gramowym pierścieniu.

IPS PressVEST Premium

Masa osłaniająca IPS PressVest Premium może być stosowana w obu metodach wygrzewania – na szybko i konwencjonalnie. Zapewnia imponującą dokładność dopasowania, minimalną warstwę poreakcyjną i idealnie gładkie, jednorodne powierzchnie.

Viteo Base

Viteo Base jest wykonana z tytanu i stanowi doskonałe podparcie, a w konsekwencji długoczasowe użytkowanie.

Dokumentacja naukowa