Direkta restaureringar

1. Torrlägga och isolera: Isolera tanden på bekvämt sätt

Torrlägg på enkelt sätt
OptraDam Plus och OptraGate
är effektiva lösningar för torrläggning som är enkla och praktiska att utföra.
•OptraDam Plus för absolut isolering/torrläggning [5] minskar aerosolspridningen [5, 6]
•OptraGate för latexfri relativ isolering med större åtkomst och varsam retraktion [7]
•Bekvämt för patienten, enkelt för tandläkaren [5]
Läs mer om produkten

2. Bonda: Effektiv adhesiv

Universell adhesiv med avancerad appliceringsmetod
Adhese Universal
är en ljushärdande enkomponentsadhesiv för direkt och indirekt bonding samt för alla etstekniker. [8]
• Nästan tre gånger fler appliceringar per ml jämfört med konventionella flaskor [9, 25]
• Enda bondingmedlet som finns att få i den innovativa och effektiva VivaPen
• Hög bindningsstyrka (> 25 MPa) till både vått och torrt dentin [10]

3. Fylla: Optimal estetik. Utmärkt hantering. [11]

Lösningen för alla kaviteter
Tetric -serien
består av välkoordinerade kompositmaterial som möjliggör en tidsbesparande arbetsgång [1-4, 12] och ger naturtrogen estetik. [12-14]
•Tillförlitlig härdning av 4 mm skikt och korta exponeringstider [12, 15-20]
• Kvalitet och varaktighet beprövad över tid [21]
• Tidsbesparingar på upp till 51 % för posteriora fyllningar [3, 12]
Läs mer om produkten

4.Modellera: Anpassning utan ansträngning

Klibbfria egenskaper sparar tid vid modelleringen
OptraSculpt
är ett modelleringsinstrument för klibbfri utformning och konturering, och är särskilt utformat för modellering av ohärdade skulpterbara kompositer.
•Klibbfria egenskaper och anpassade arbetsvinklar för fyllningar i det anteriora respektive posteriora området
•Skapar en homogen textur på ytan
•Fem tillsatser: kula, spets, mejsel, dyna på 4 mm resp. 6 mm
Läs mer om produkten

5. Härda: Kraftfull prestanda. Intelligent hjälp.

Tillförlitlig härdning, korta exponeringstider
Bluephase PowerCure
är en innovativ härdljuslampa utformad för intraoral polymerisering av ljushärdande material.
•Patenterad PolyvisionTM-teknik agerar som en intelligent härdningshjälp
•Kraftfull ljusintensitet på upp till 3 000 mW/cm2
•Korta härdningstider som börjar på tre sekunder [22]
Läs mer om produkten

6. Polering: Strålande finish

Högglanspolering med bara ett steg
OptraGloss
är ett universellt polersystem för användning både intra- och extraoralt, det ger synnerligen släta och blanka ytor.
• Polerpasta behövs inte
• Hög diamanthalt, upp till 70-viktprocent
• Bara ett steg till högglans på kompositfyllningarna [23, 24]
Läs mer om produkten

7. Skydda: Kraftfull profylax

Överlägset skydd med omedelbar fluoridering
Fluor Protector S
är ett skyddande fluoridlack som ger överlägset skydd mot karies och tanderosion.
• Flyter optimalt in i approximalrum, fissurer och svåråtkomliga ställen
• Långtidsprofylax mot karies, även lämpligt för barn och känsliga patienter
• 7 700 ppm fluorid i en homogen lösning
Läs mer om produkten