Romunija: Rešitev iz pasti revščine

Severovzhodna Romunija je eden najrevnejših predelov v Evropi. Otroci brez formalne izobrazbe in starejši, ki prejemajo le minimalno pokojnino in si pozimi ne morejo privoščiti kurjave, so žalostne podobe vsakdanjika. Organizacija s sedežem v Liechtensteinu si že vrsto let prizadeva ublažiti te obupne razmere. Ivoclar Vivadent je ponosen na podporo njenemu trudu.

V skIadu s svojim sloganom Niste sami (ang. You Are Not Alone) je dobrodelna organizacija YANA leta 1995 začela uvajati številne projekte pomoči, s katerimi mnogim ljudem v Romuniji vrača upanje na boljšo prihodnost.

 

Eden najpomembnejših projektov organizacije je bila ustanovitev štirih skupnostnih dnevnih centrov za okoli 100 otrok. Centri s strokovnim osebjem zagotavljajo otrokom (zlasti romskim) podporo, ki je ne morejo biti deležni v svojih družinah ali strukturno šibkih občinah, v katerih živijo: tople obroke in miren prostor za delanje domačih nalog ter pomoč in oporo v krizah. Centri ponujajo še veliko več. Specializirano osebje je med delovnim časom na voljo vsakemu otroku posebej za spodbudo in podporo, npr. z govorno terapijo ali programi učne pomoči.

Prizadevanja teh centrov so se izkazala kot uspešna: Številni romski otroci so bili sprejeti v srednje šole! Ta prelomni dosežek je bolj izjema kot pravilo za mladostnike s podeželskih območij Romunije. Še danes jih zgolj peščica dobi to priložnost.

Ivoclar Vivadent že dolga leta podpira ta ambiciozen projekt v Romuniji. Naš namen je pomagati nekaterim najšibkejših posameznikom v naši družbi. Želimo prispevati, da se bodo omenjeni otroci rešili iz pasti revščine, zato jim zagotavljamo orodja, ki jim bodo omogočila osebno rast in neodvisno življenje.

Corporate Social Responsibility Review