Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ivoclar Vivadent AG

Ο ιστότοπος αυτός, www.ivoclarvivadent.gr, ανήκει στην εταιρεία Ivoclar Vivadent AG με έδρα στο Πριγκηπάτο του Liechtenstein, Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας του άρθ. 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση, υπ' όψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Το απόρρητο των δεδομένων σας είναι σημαντικό για την Ivoclar Vivadent AG (εφεξής η "Ivoclar Vivadent", "εμείς", ή "η εταιρεία μας"), και η προστασία του απορρήτου και των στοιχείων σας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγονται μέσα από τον ιστότοπό μας (η "Υπηρεσία") και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διευκρινίζεται επίσης ποια στοιχεία σας μπορούμε να συλλέξουμε. 

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το θέμα της ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας είναι πολύ σημαντικό για την Ivoclar Vivadent AG, και η εταιρεία μας δεσμεύεται για τη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας είναι σχεδιασμένη ώστε να σας ενημερώνει για τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, και τις επιλογές που έχετε σε σχέση με την συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλους τους πελάτες της Ivoclar Vivadent AG και τους επισκέπτες του ιστότοπου της Ivoclar Vivadent AG. Ο όρος προσωπικά δεδομένα σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, όπως όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και συμπεριφορά χρήστη.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν, θα υποστούν επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και τη σχετική νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Ivoclar Vivadent AG, καθώς και για άλλους σκοπούς στους οποίους θα έχετε συναινέσει προηγουμένως.

Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας που χειρίζονται τις απορίες σας δεσμεύονται με υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εκτός του ομίλου Ivoclar Vivadent χωρίς τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε.

2. Επεξεργασία δεδομένων προγράμματος περιήγησης

Όπως ισχύει για κάθε ιστότοπο, όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο της Ivoclar Vivadent μέσω του διακομιστή μας, αποθηκεύονται προσωρινά το όνομα τομέα ή η διεύθυνση IP ή ο υπολογιστής πρόσβασης, καθώς και η ημερομηνία πρόσβασης, τα αιτήματα αρχείων του επισκέπτη (όνομα αρχείου και σχετικές πληροφορίες για την πλήρη διαδικτυακή διεύθυνση), ο κωδικός απόκρισης HTTP, το είδος του προγράμματος περιήγησης και το μέγεθος των μεταφερόμενων αρχείων σε bytes κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη μετάδοση των αρχείων που ζητάτε στον ιστότοπο της Ivoclar Vivadent, καθώς και για λόγους ασφάλειας συστημάτων. Επίσης χρησιμοποιούνται cookies (δείτε την Ενότητα 4 κατωτέρω) για την συλλογή ανώνυμων δεδομένων κυκλοφορίας από τους χρήστες του ιστότοπού μας. Τα ανώνυμα δεδομένα κυκλοφορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας αγοράς και για τον σχεδιασμό του ιστότοπού μας με γνώμονα τη ζήτηση. 

2.1.  Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δικτύου που παρέχει η Google, Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για την ανάλυση της δραστηριότητάς σας στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το κάθε cookie σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας συνήθως μεταδίδονται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP στον ιστότοπό μας, η Google θα συντομεύσει τη διεύθυνση ΙΡ σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις θα αποσταλεί η πλήρης διεύθυνση ΙΡ σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, και θα συντομευθεί εκεί. Για λογαριασμό του υπεύθυνου του παρόντος ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο, να συνθέσει σχετικές αναφορές και να παράσχει στον υπεύθυνο του ιστότοπου άλλες υπηρεσίες σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τη Google, η διεύθυνση IP που αποστέλλεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συνδυαστεί με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies, ρυθμίζοντας αντίστοιχα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης σας. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του παρόντος ιστότοπου στο πλήρες εύρος τους. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από τη Google που δημιουργούνται από το κάθε cookie που αφορά τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙΡ σας), καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο που ακολουθεί. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics με την επέκταση "_anonymizeIp()". Μέσα από αυτό, οι διευθύνσεις IP υφίστανται επεξεργασία σε συντετμημένη μορφή, και από εκεί η ατομική ταυτοποίηση μπορεί να διαγραφεί. Εφ’ όσον υπάρχει προσωπική αναφορά στα δεδομένα που συλλέγονται για το πρόσωπό σας, αυτή θα διαγραφεί άμεσα, συνεπώς μαζί της θα διαγραφούν άμεσα και τα προσωπικά δεδομένα σας.

Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να μπορούμε να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση του ιστότοπού μας. Με τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνουμε, είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας και να τα κάνουμε πιο ελκυστικά προς εσάς ως χρήστη. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, η Google έχει προσχωρήσει στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ https://www.privacyshield.gov/EU-US. Η νομική βάση για τη χρήση της Google Analytics είναι το ά. 6, παρ. 1.1(στ) ΓΚΠΔ.

Στοιχεία τρίτων: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Όροι Χρήσης: https://www.google.com/analytics/terms/gr.html,

Πολιτική προστασίας των δεδομένων σας: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el, και Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el

 

2.2.  Crazy Egg

Επιπλέον, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο Crazy Egg για την ανάλυση και βελτίωση της χρήσης του ιστότοπού μας. Μέσω της χρήσης των cookies, το εργαλείο αυτό μπορεί να αξιολογήσει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου αυτού, όπως σε ποιο περιεχόμενο έγινε εμφάνιση και κύλιση. Το Crazy Egg δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που δημιουργούνται από το Crazy Egg οποτεδήποτε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα http://www.crazyegg.com/opt-out. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Crazy Egg είναι διαθέσιμη στη σελίδα http://www.crazyegg.com/privacy.

 

3. Χρήση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε οικειοθελώς 

 

3.1.  Γενικά στοιχεία επικοινωνίας

 

Ο προσδιορισμός των προσωπικών δεδομένων σας (όπως το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας) γίνεται αποκλειστικά οικειοθελώς. Επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας την οποία θα βρείτε στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, εάν παραγγείλετε επιπλέον έγγραφα, προγραμματίσετε ραντεβού ή μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, θα σας ζητηθεί να δώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σύμφωνα με το αίτημά σας. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας με την υποβολή των στοιχείων σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά και προωθητικές ενέργειες, συνεπώς θα αποθηκευτούν σε βάση δεδομένων που διατηρεί η Ivoclar Vivadent και χρησιμοποιεί η Ivoclar Vivadent AG και οι εταιρείες του Ομίλου Ivoclar Vivadent (http://www.ivoclarvivadent.gr/el/group-structure) για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Ivoclar Vivadent AG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στο μέλλον. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com.

 

3.2.  Ενημερωτικό δελτίο

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, θα χρειαστούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε στο μέλλον. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com ή κάντε κλικ στον σύνδεσμο ‘unsubscribe’ που βρίσκεται στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου.

 

3.3.  Διαδικτυακό κατάστημα

Εάν επιθυμείτε να παραγγείλετε από το διαδικτυακό κατάστημά μας, για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή είναι απαραίτητο να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία χρειαζόμαστε για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Τα στοιχεία που είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της συναλλαγής επισημαίνονται ξεχωριστά, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία δίδονται προαιρετικά. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Για τον λόγο αυτό, ενδέχεται να προωθήσουμε τα στοιχεία πληρωμής σας στην τράπεζά μας ή σε επιλεγμένη on-line υπηρεσία πληρωμών.

Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη εφ’ όσον το επιθυμείτε, μέσω του οποίου θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για μελλοντικές αγορές. Δημιουργώντας έναν λογαριασμό μέσα από τη "Δημιουργία Λογαριασμού", τα στοιχεία που θα παράσχετε αποθηκεύονται με δυνατότητα ανάκλησής τους. Μπορείτε πάντα να διαγράψετε επιπλέον δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου και του λογαριασμού χρήστη σας, στον χώρο πελατών.

Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να σας ειδοποιούμε για άλλα ενδιαφέροντα προϊόντα που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό μας, ή για να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονική επικοινωνία με τεχνικές πληροφορίες.

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της σχέσης μας μαζί σας ως πελάτη. Ανεξάρτητα από αυτό, διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας μας επιβάλλουν να διατηρήσουμε αποθηκευμένα τα δεδομένα διεύθυνσης, πληρωμής και παραγγελίας σας για διάστημα δέκα ετών.

4. Cookies

 

4.1.  Τι είναι τα cookies;

 

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που περιέχει μία συμβολοσειρά χαρακτήρων και αποστέλλεται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Εάν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ξανά, το cookie της δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, μπορεί ωστόσο να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις του χρήστη και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για την απόρριψη όλων των cookies ή για την ενημέρωσή σας κάθε φορά που αποστέλλονται cookies. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες της λειτουργίας ‘Βοήθεια’ του προγράμματος περιήγησής σας για την αποτροπή και διαγραφή των cookies. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες του ιστότοπου ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά χωρίς τα cookies, γι’ αυτό συνιστούμε την αποδοχή των cookies ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τον ιστότοπό μας.

4.2.  Τα cookies που χρησιμοποιούμε

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Hubspot cookies από την Hubspot, Inc. (25 First St, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Τηλ: +44 20 29957 1918), https://legal.hubspot.com/privacy-policy για την προσαρμογή του περιεχομένου στους επισκέπτες του ιστότοπου και τα μέλη και, συνεπώς, του πως επικοινωνούμε μαζί τους. Τα cookies συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αναλύσεις και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Τα cookies συλλέγουν ανώνυμα δεδομένα, όπως τον αριθμό επισκεπτών του ιστότοπου, το πώς βρέθηκαν στον ιστότοπο και ποιες σελίδες επισκέφθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies της Hubspot, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Hubspot

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί το Google Double Click Ad Exchange και το Google Tag Manager της Google. Μέσω των λειτουργιών αυτών, ο πάροχος είναι σε θέση να απευθυνθεί στους επισκέπτες του ιστότοπου με στοχευμένη διαφήμιση, εμφανίζοντάς τους προσωποποιημένες διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων τους όταν επισκέπτονται άλλους ιστότοπους του Google Display Network. Προκειμένου να γίνει η ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου που αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων, η Google ορίζει ‘cookies’. Για τον σκοπό αυτό, η Google αποθηκεύει ένα μικρό αρχείο ακολουθίας αριθμών στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη του ιστότοπου. Ο αριθμός αυτός καταγράφει τις επισκέψεις στον ιστότοπο και τα ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του. Δεν γίνεται αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών στον ιστότοπο. Εάν επισκεφθείτε έναν διαφορετικό ιστότοπο στο Google Display Network, θα δείτε διαφημίσεις οι οποίες ενδεχομένως περιλαμβάνουν προϊόντα και τομείς πληροφοριών που έχουν προβληθεί στο παρελθόν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη χρήση των cookies από την Google ακολουθώντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί και κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη που παρέχεται εκεί: https://www.google.com/settings/ads/plugin. https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies τρίτων, επισκεπτόμενοι τη σελίδα απενεργοποίησης της Network Advertising Initiative στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/choices/ και ακολουθώντας τα βήματα κατάργησης που περιγράφονται εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Remarketing και την πολιτική απορρήτου της Google, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις σελίδες: http://www.google.com/privacy/ads/.

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Custom Audiences" της Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αυτή, μπορούμε να απευθυνθούμε στους επισκέπτες του ιστότοπου με στοχευμένη διαφήμιση, εμφανίζοντάς τους προσωποποιημένες διαφημίσεις Facebook βάσει των ενδιαφερόντων τους όταν επισκέπτονται το κοινωνικό δίκτυο του Facebook. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) της Facebook έχει ενσωματωθεί στον ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη δήλωση απορρήτου της Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή δεδομένων μέσω του Custom Audience, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Custom Audiences στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, η ετικέτα αυτή πραγματοποιεί μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Facebook. Έτσι, οι ιστοσελίδες μας που επισκεφθήκατε μεταδίδονται στον διακομιστή της Facebook. Η Facebook συνδέει τις πληροφορίες αυτές με τον προσωπικό λογαριασμό σας στο Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας από τη Facebook, τα σχετικά δικαιώματά σας και τους τρόπους προστασίας του απορρήτου σας, παρακαλούμε δείτε τη δήλωση απορρήτου της Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/. Εάν δεν επιθυμείτε τη σύνδεση των πληροφοριών που συλλέγονται από τη Facebook με τον προσωπικό λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Custom Audiences". Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί τεχνολογίες “επαναστόχευσης” (retargeting) από την twyn group IT solutions & marketing services AG ("twyn"). Χρησιμοποιούμε την twyn για να κάνουμε τις διαδικτυακές παροχές μας πιο σχετικές προς εσάς. Η τεχνολογία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στοχευμένης διαφήμισης στους ιστότοπους των συνεργατών μας, με αποδέκτες τους χρήστες του διαδικτύου που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η προβολή του σχετικού διαφημιστικού υλικού βασίζεται στην τεχνολογία των cookies και στην ανάλυση του ιστορικού χρήσης. Το συγκεκριμένο είδος διαφήμισης είναι τελείως ανώνυμο. Δεν θα αποθηκευτούν προσωπικά δεδομένα, ούτε θα συνδεθούν προφίλ χρήστη με τα προσωπικά δεδομένα σας.

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί το Visual Website Optimizer, μια υπηρεσία web analytics που παρέχεται από τη Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India. Το Visual Website Optimizer είναι σχεδιασμένο να ελέγχει τη χρηστικότητα ορισμένων σελίδων. Για τον σκοπό αυτό συλλέγονται ανώνυμα στοιχεία μέτρησης της συμπεριφοράς των χρηστών. Δεν έχουμε τρόπο να συνδέσουμε τα ανώνυμα αυτά στοιχεία με εσάς προσωπικά, για παράδειγμα εντοπίζοντας τη διεύθυνση ΙΡ σας ή άλλως. Για την εξαγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων από τους ελέγχους αυτούς, χρησιμοποιούνται επίσης “cookies”, δηλαδή το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη λειτουργία που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας για να αποθηκεύσει προσωρινά πληροφορίες. Εκτός από τα cookies που λήγουν στο τέλος της περιήγησης, τα υπόλοιπα παραμένουν διαθέσιμα έως 100 ημέρες (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/), με εξαίρεση τα cookies που περιέχουν την πληροφορία ότι ο χρήστης αρνείται την επεξεργασία/αποθήκευση των δεδομένων του, τα οποία παραμένουν διαθέσιμα έως 10 έτη. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας οποτεδήποτε. Έχετε επίσης την επιλογή να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας στους ελέγχους αυτούς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://vwo.com/opt-out/. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στη σελίδα https://vwo.com/terms-conditions/.

 

5. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους στην έκταση που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας, συγκεκριμένα εντός του Ομίλου Ivoclar Vivadent, σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας. Όταν πραγματοποιείται συλλογή δεδομένων θα ενημερώνεστε για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών. Δεν θα πουλήσουμε, παραχωρήσουμε τη χρήση ούτε θα εκμισθώσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους. Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία σας εφ’ όσον πιστεύουμε καλόπιστα ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία, για σκοπούς επιβολής του νόμου ή συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών, μπορεί να γίνει διαβίβαση σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθ. 28 ΓΚΠΔ. Οι εν λόγω πάροχοι έχουν επιλεγεί προσεκτικά από εμάς, δεσμεύονται από τις οδηγίες μας καθώς και από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, και παρακολουθούνται τακτικά.

6. Κοινωνικά δίκτυα

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε συνδέσμους προς τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn και Instagram. Αποστολή δεδομένων (όπως η αρχική σελίδα, το όνομα χρήστη εάν είστε συνδεδεμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία, η διεύθυνση ΙΡ) προς τον υπεύθυνο της πλατφόρμας γίνεται μόνο εφ’ όσον κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας την πολιτική προστασίας δεδομένων του εκάστοτε υπεύθυνου πλατφόρμας σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων.

Επιπλέον ισχύουν οι ακόλουθες δηλώσεις απορρήτου: 

6.1.  Facebook

Χρησιμοποιούμε τα κουμπιά ‘Like’ και ‘Share’ ("Προσθήκες Facebook") της Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"), που συνδέουν τον ιστότοπό μας με το κοινωνικό δίκτυο του Facebook. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την εμφάνιση των προσθηκών Facebook θα βρείτε στη σελίδα https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Με την ενεργοποίηση (δείτε την ενότητα 4.2) των προσθηκών του Facebook, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μία απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Facebook. Το περιεχόμενο των προσθηκών του Facebook μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Παράλληλα, ορισμένα δεδομένα θα σταλούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Facebook. Αυτό θα συμβεί ανεξαρτήτως εάν κάνετε κλικ στις προσθήκες του Facebook. Δεν έχουμε έλεγχο επί του αριθμού των δεδομένων που συλλέγει η Facebook με αυτό τον τρόπο. Εξ όσων γνωρίζουμε αυτή την στιγμή, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. η σελίδα που επισκεφθήκατε στον ιστότοπό μας η οποία περιέχει την προσθήκη του Facebook,
 2. γενικά δεδομένα που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας (διεύθυνση ΙΡ, είδος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, ώρα),
 3. για τους χρήστες του Facebook που είναι εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι, ο αριθμός ταυτοποίησης στο Facebook.

Για τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από την Facebook, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματα και επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, παρακαλούμε δείτε την πολιτική απορρήτου της Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε τη δημιουργία προφίλ χρήστη, ωστόσο για να εξασκήσετε το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Facebook. Η νομική βάση για τη χρήση της προσθήκης του Facebook είναι το άρθ. 6 (1) 1(στ) ΓΚΠΔ.

Εάν είστε μέλος του Facebook και δεν επιθυμείτε την συλλογή δεδομένων σας από την Facebook μέσω του ιστότοπού μας, και τη σύνδεσή τους με τα δεδομένα μέλους που διατηρεί η Facebook, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, και ενδεχομένως να διαγράψετε τυχόν υφιστάμενα cookies του Facebook. Οι προσθήκες του Facebook μπορούν επίσης να αποκλειστούν με τη βοήθεια των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης (add-ons). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις σελίδες του προγράμματος περιήγησής σας για τα add-on.

6.2. Twitter

Χρησιμοποιούμε το κουμπί ‘Tweet’ του Twitter για σύνδεση με την Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την εμφάνιση του κουμπιού Tweet θα βρείτε εδώ: http://twitter.com/about/resources/tweetbuttonhttps://help.twitter.com/en/using-twitter/add-twitter-share- button .

Με την ενεργοποίηση (δείτε την ενότητα 4.2) του κουμπιού Tweet, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές της Twitter. Το περιεχόμενο της προσθήκης αυτής μεταδίδεται από το Twitter απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Παράλληλα, ορισμένα δεδομένα θα σταλούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Twitter. Αυτό θα συμβεί ανεξαρτήτως εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Tweet. Δεν έχουμε έλεγχο επί του αριθμού των δεδομένων που συλλέγει η Twitter με αυτό τον τρόπο. Εξ όσων γνωρίζουμε αυτή την στιγμή, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα μέσω του κουμπιού Tweet συγκεκριμένα:

 1. η σελίδα που επισκεφθήκατε στον ιστότοπό μας η οποία περιέχει το κουμπί,
 2. γενικά δεδομένα που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας (διεύθυνση ΙΡ, είδος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, ώρα).

Το κουμπί tweet μπορεί επίσης να κρυφτεί με τη χρήση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μη γίνει συλλογή δεδομένων από το Twitter. Η νομική βάση για τη χρήση του κουμπιού Tweet είναι το άρθ. 6 (1) 1(στ) ΓΚΠΔ.

6.3.  YouTube

Για την προβολή των βίντεο μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία βίντεο της YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube").

Εάν τα βίντεο του YouTube είναι ενσωματωμένα απευθείας στον ιστότοπό μας, το περιεχόμενο του ενσωματωμένου βίντεο θα μεταδοθεί από το YouTube απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Παράλληλα, ορισμένα δεδομένα θα σταλούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο YouTube. Αυτό θα συμβεί ανεξαρτήτως εάν κάνετε κλικ στο βίντεο. Δεν έχουμε έλεγχο επί του αριθμού των δεδομένων που συλλέγει το YouTube με αυτό τον τρόπο. Εξ όσων γνωρίζουμε αυτή την στιγμή, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα μέσω των ενσωματωμένων βίντεο του YouTube συγκεκριμένα:

 1. η σελίδα που επισκεφθήκατε στον ιστότοπό μας η οποία περιέχει το βίντεο,
 2. γενικά δεδομένα που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας (διεύθυνση ΙΡ, είδος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, ώρα),
 3. Για εγγεγραμμένους και συνδεδεμένους χρήστες του YouTube ή του Google, η ταυτότητα χρήστη Google.

Τα ενσωματωμένα βίντεο YouTube μπορεί επίσης να κρυφτούν με τη χρήση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μη γίνει συλλογή δεδομένων από το YouTube. 

7. Διαβίβαση δεδομένων σε άλλες χώρες

Ορισμένες από τις συνδεόμενες εταιρείες μας βρίσκονται σε χώρες με διαφορετικό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδίως για χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για τον πλήρη κατάλογο των συνδεόμενων εταιρειών μας σε όλο τον κόσμο, δείτε τη σελίδα http://www.ivoclarvivadent.gr/el/group-structure. Προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός ΕΟΧ αποκλειστικά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει “απόφαση επάρκειας” για την εν λόγω χώρα σύμφωνα με το Άρθρο 45 ΓΚΠΔ, δηλώνοντας έτσι ότι η συγκεκριμένη χώρα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, ή
 • έχουν συμφωνηθεί κατάλληλα νομίμως δεσμευτικά μέτρα προστασίας δεδομένων με τον αποδέκτη των δεδομένων. Για παράδειγμα, τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι εγγυήσεις ή δεσμευτικοί εσωτερικοί κανόνες προστασίας δεδομένων. Για αντίγραφα των συμφωνιών αυτών, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com; ή
 • εάν έχετε ρητά συναινέσει στην προτεινόμενη διαβίβαση δεδομένων ή εάν δικαιούμαστε να αποστείλουμε για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται στο ά. 49 ΓΚΠΔ.

 

8. Ασφάλεια

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η πρόσβαση τρίτων δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς όταν διαβιβάζονται δεδομένα μέσω του διαδικτύου. Δεδομένου ότι η Ivoclar Vivadent AG δεν χρησιμοποιεί ακόμη πρωτόκολλα κρυπτογραφημένης μετάδοσης, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για την προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα επέλθει κακή χρήση ή γνωστοποίηση πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων σε τρίτους. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τυχόν κακή χρήση ή γνωστοποίηση. 

9. Τα δικαιώματά σας

Εφ’ όσον το ζητήσετε, θα σας παράσχουμε ευχαρίστως πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούνται στη βάση δεδομένων μας. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται άμεσα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση
dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com ή στείλτε μας το αίτημά σας γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση IVOCLAR Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein, ή μέσω φαξ στο +423 235 33 60.

Επιπλέον του δικαιώματος πληροφόρησής σας, έχετε επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων,
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε επίσης δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς.

Εάν έχετε απορίες ή προτάσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com

 

10. Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας ενημέρωσης περί προστασίας δεδομένων οποτεδήποτε. Οι σχετικές μεταβολές θα δημοσιευτούν εδώ ώστε να μπορείτε να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή.