Jeden tým. Jedno poslání. Po celém světě.

Vytvářet lidem úsměv, to je to, co dělá s elánem a nadšením každý den našich 3500 zaměstnanců ve 130 zemích světa. Tento společný cíl a naše kulturní rozmanitost jsou tím, co nás odlišuje. Je to zdroj naší inspirace a inovací. Výsledek: chytré systémy, které jsou navrhovány za účelem zlepšování ústního zdraví a kvality života lidí po celém světě, dnes i v budoucnu.
 

Jsme hrdí na to, že jsme jednou z předních světových dentálních společností a máme velké plány do budoucna. Doufáme, že Vás svým nadšením, odhodláním a mezinárodní atmosférou inspirujeme – těšíme se na setkání s Vámi!

 
Pracovní pozice, které nabízíme jsou stejně rozmanité jako naše portfolio produktů. Podívejte se na možnosti a udělejte první krok k nové kariéře v naší společnosti.

Zjistěte, kdo jsme!

Chceme vytvářet lidem úsměv, a to se týká i našich zaměstnanců. Hledáte-li práci, ve které můžete aktivně přispívat, osobně a profesně se rozvíjet a měnit svět k lepšímu, potom jste na správném místě. Tyto aspekty jsou důležité i pro nás.

Naši zaměstnanci jsou klíčem k našemu úspěchu. Všichni na celém světě sdílejí stejně silné hodnoty. Každý den staví mosty mezi námi a našimi zákazníky, mezi různými kulturami a generacemi a mezi zavedenými technologiemi a inovacemi: s vědomím, že společně to dokážeme lépe.

Nabízíme prostředí, ve kterém mohou hrát naši zaměstnanci aktivní roli. Podporujeme kulturu vzájemného respektu a týmově zaměřenou spolupráci. Věříme v rovné příležitosti pro každého. Naše pracovní síla se skládá z lidí z více než 60 různých zemí, kteří hovoří stejně tolika různými jazyky. Stručně řečeno: máme rádi a ceníme si rozmanitosti. Zavázali jsme se jednat odpovědně a prozíravě ve všem, co se týká blaha, zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců. Náš systém „Health Safety Environment“ (HSE – zdravé a bezpečné prostředí) má certifikaci ISO. Své zaměstnance podporujeme v samostatné práci a rozhodování. Poskytujeme jim všechny předpoklady, které potřebují k tomu, aby mohli úspěšně skloubit nároky týkající se kariéry i rodiny – pro zdravou rovnováhu mezi pracovním

Our values

“Ve společnosti Ivoclar Vivadent máte jistotu, že je každý oceňován a respektován stejně.”

Juliana Pereira, manažerka logistiky, Ivoclar Vivadent Brazílie

“Základními stavebními kameny společnosti Ivoclar Vivadent jsou silná firemní kultura a udržitelné hodnoty – jako zaměstnanec je pociťuji.”

Kyungjin Oh – oblastní ředitel pro Koreu, Ivoclar Vivadent Ltd.

Naše kariérní příležitosti

Bez ohledu na to, zda jste začínající uchazeč nebo zkušený profesionál, nabízíme řadu kariérních příležitostí v nejrůznějších oblastech po celém světě.

Prodej
Působíme ve více než 30 zemích světa: jako člen našeho prodejního týmu budete zodpovědní za dostupnost všech našich produktů našim zákazníkům po celém světě. Potřebné předpoklady úspěchu: udržování partnerství se zákazníky a vynikající znalost produktů. Naši zákazníci jsou středem našeho úsilí a stále se snažíme profesionalizovat poskytované služby. Naši zákazníci musí vědět, že se na nás mohou stoprocentně spolehnout, aby mohli optimálně ošetřovat své pacienty.
Marketing
Jako marketingový specialista budete mít přehled o produktu od prvotního nápadu po jeho uvedení na trh. Bude Vám svěřena řada zajímavých úkolů: například zpracovávání analýz zákazníků, trhu a konkurenčních produktů, příprava obsahu marketingových strategií a navrhování účinných komunikačních kampaní. Středem Vašeho zájmu vždy budou očekávání, požadavky a potřeby našich zákazníků, protože zaměření na zákazníka je pro nás opravdu důležité.
Stomatologické vzdělávání
Snažíme se podporovat zubní lékaře a zubní techniky v rozvoji jejich znalostí a zkušeností a pomáhat dovést jejich dovednosti k dokonalosti. Tento náš závazek má podobu četných nabídek k vzdělávání a školení, a to jak na dálku, tak na konkrétních pracovištích. Jako člen týmu pro stomatologické vzdělávání budete podněcovat ke vzdělávání mezinárodní odbornou stomatologickou komunitu, rozvíjet mezinárodní sítě a zapojovat se do intenzivní spolupráce s univerzitami a odborníky z celého světa.
Výzkum a vývoj
Jako člen našeho oddělení výzkumu a vývoje budete pracovat v jednom z nejmodernějších center výzkumu a vývoje v dentálním průmyslu. V interdisciplinárních týmech složených z materiálových inženýrů, chemiků, softwarových a hardwarových specialistů, procesních inženýrů, digitálních expertů a zubních lékařů a zubních techniků budete přetvářet nápady dneška v realitu zítřka.
Výroba a logistika
Naše vysoce kvalitní produkty se vyrábějí v sedmi nejmodernějších výrobních závodech po celém světě. Zárukou hladkého průběhu výrobních procesů a nejlepší možné kvality produktů je zajištění kvality, metody LEAN, neustálé procesní zdokonalování a fundovaní zaměstnanci. Propracovaný celosvětový logistický systém zajišťuje, že se naše výrobky dostanou k zákazníkům rychle a spolehlivě, kdykoli a kamkoli je to třeba.
IT
Budoucnost začíná dnes: jako člen našeho celosvětového IT oddělení budete zodpovědní za to, aby byly všechny naše dceřiné společnosti po celém světě neustále informovány o nejnovějším digitálním vývoji. Vaše cenné zkušenosti a odborné znalosti budou hnacím motorem našeho procesu digitální transformace. Těšíme se na Vaše aktivní, spolehlivé poradenství a podporu v oblasti Vašich zkušeností: jedná se o nejmodernější technologie, další rozvoj digitálních procesů, procesní podporu a IT služby.
Služby, finance a správa
Jako specialista v oblasti financí, kontrolingu, práva, lidí a kultury, managementu kvality nebo firemní komunikace budete podporovat svými odbornými znalostmi ostatní odborná oddělení. Naším společným posláním je realizace a dosažení našich ambiciózních cílů. Vaše práce se bude vyznačovat profesionální a konstruktivní spoluprací po celém světě.

Co nabízíme

Spolehlivý zaměstnavatel nabízející dlouhodobé příležitosti

Společnost Ivoclar Vivadent je zárukou konzistence a kontinuity. Tu představuje téměř stoletá historie naší společnosti. Naše silná firemní kultura je určující pro naše aktivity a rozhodnutí, stejně jako pro hodnoty, podle kterých žijeme a pracujeme.

Mezinárodní prostředí

Společnosti, které působí na mezinárodní úrovni potřebují mít silné kořeny. Hlavní sídlo naší společnosti se nachází v Schaanu. V Lichtenštejnském knížectví máme pevné zázemí, odkud jsme propojeni s našimi dceřinými společnosti po celém světě. To zajišťuje vřelé a uvolněné pracovní prostředí a živou mezinárodní firemní kulturu.

Infrastruktura a vybavení

Vyvíjíme a vyrábíme inovativní a vysoce kvalitní dentální řešení. Pro tento účel jsou naše pracoviště vybavena podle nejnovějších technických standardů.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí

Naše certifikace ISO zaručuje nejvyšší standardy bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zdraví zajišťující blaho našich zaměstnanců, životního prostředí a našich zákazníků.

Pokrok a rozvoj

Chceme, aby se naši zaměstnanci rozvíjeli.  Proto podporujeme jejich osobní a profesní rozvoj. Pravidelně nabízíme kurzy dalšího vzdělávání a školení, individuální rozvojové aktivity a vzdělávací programy pro zaměstnance celé společnosti. 

Pružná pracovní doba

Nabízíme různé možnosti řešení pružné pracovní doby. Dynamická doba si žádá dynamickou organizaci práce.

Podpora zdraví

Dobré zdraví je základem dobré pohody a výkonu. Zdraví našich zaměstnanců bereme velmi vážně, a proto podporujeme řadu různých programů a nabízíme různé aktivity a služby.

Akce

Přímé přenosy projevů generálních ředitelů, mezinárodní setkání vedení a setkání na konci roku (nápoje a občerstvení): četné odborné a společenské akce vytvářejí podmínky pro inspirativní mezinárodní spolupráci.

Další vzdělávání a odborná školení jako základ rozvoje

Základem našeho úspěchu jsou odhodlaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci.  Povzbuzujeme a podporujeme naše zaměstnance v jejich snaze o vzdělávání a vážíme si jejich individuálních úspěchů. Investujeme do rozvoje našich zaměstnanců, protože věříme, že nám to umožňuje růst jako celku.

Náš celosvětový program „Discover Your Potential“ (Objevte svůj potenciál) nabízí našim zaměstnancům možnost rozvíjet své schopnosti a nadání podle jejich individuálních potřeb. Hlavními kvalifikačními předpoklady pro účast v tomto programu jsou nadšení, aktivita a vůle převzít odpovědnost a rozvíjet se profesně i osobnostně.

Kromě toho podporujeme naše vedoucí pracovníky v neustálém rozvoji a růstu. Podporujeme je prostřednictvím našeho programu „Leadership Excellence“ (Dokonalé vedení), který je dostupný v rámci celé skupiny.  Naše směrnice pro vedoucí pracovníky poskytují jasnost a orientaci. Jasné zásady řízení umožňují našim zaměstnancům pochopit cíle naší společnosti a souznít s nimi. To poskytuje základ, na kterém mohou naši zaměstnanci smysluplně přispívat k úspěchu naší společnosti a naplno využít svůj potenciál.

 

 
Spolehlivý zaměstnavatel nabízející dlouhodobé příležitosti
Společnost Ivoclar Vivadent je zárukou konzistence a kontinuity. Tu představuje téměř stoletá historie naší společnosti. Naše silná firemní kultura je určující pro naše aktivity a rozhodnutí, stejně jako pro hodnoty, podle kterých žijeme a pracujeme.
 
Mezinárodní prostředí
Společnosti, které působí na mezinárodní úrovni potřebují mít silné kořeny. Hlavní sídlo naší společnosti se nachází v Schaanu. V Lichtenštejnském knížectví máme pevné zázemí, odkud jsme propojeni s našimi dceřinými společnosti po celém světě. To zajišťuje vřelé a uvolněné pracovní prostředí a živou mezinárodní firemní kulturu.
 
Infrastruktura a vybavení
Vyvíjíme a vyrábíme inovativní a vysoce kvalitní dentální řešení. Pro tento účel jsou naše pracoviště vybavena podle nejnovějších technických standardů.
 
Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí
Naše certifikace ISO zaručuje nejvyšší standardy bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zdraví zajišťující blaho našich zaměstnanců, životního prostředí a našich zákazníků.
 
Pokrok a rozvoj
Chceme, aby se naši zaměstnanci rozvíjeli. Proto podporujeme jejich osobní a profesní rozvoj. Pravidelně nabízíme kurzy dalšího vzdělávání a školení, individuální rozvojové aktivity a vzdělávací programy pro zaměstnance celé společnosti.
 
Pružná pracovní doba
Nabízíme různé možnosti řešení pružné pracovní doby. Dynamická doba si žádá dynamickou organizaci práce.
 
Podpora zdraví
Dobré zdraví je základem dobré pohody a výkonu. Zdraví našich zaměstnanců bereme velmi vážně, a proto podporujeme řadu různých programů a nabízíme různé aktivity a služby.
 
Akce
Přímé přenosy projevů generálních ředitelů, mezinárodní setkání vedení a setkání na konci roku (nápoje a občerstvení): četné odborné a společenské akce vytvářejí podmínky pro inspirativní mezinárodní spolupráci.

Nová práce v pouhých několika krocích

Jsme rádi, že jste se rozhodli ucházet o volné pracovní místo na našem kariérním portálu!  V inzerátu klikněte na „Podat žádost“ nebo vyplňte webový formulář. Zašlete nám všechny požadované dokumenty. Jakmile obdržíme všechny Vaše údaje, zašleme Vám potvrzení o přijetí.

Každou žádost podrobně přezkoumáváme, což zabere trochu času. Pokud Váš profil odpovídá inzerovanému pracovnímu místu, domluvíme si schůzku, abychom Vás mohli poznat osobně. Během tohoto úvodního pohovoru Vám řekneme více o dané pozici a zodpovíme Vaše dotazy. Doporučujeme Vám, abyste využili této příležitosti a ukázali nám, kdo skutečně jste – se všemi svými silnými i slabými stránkami. Pokud splníme Vaše požadavky a Vy naše, pozveme Vás na druhý pohovor. Tento proces se bude lišit v závislosti na dané pozici a může zahrnovat několik fází.

 

Nástup do nové společnosti

Gratulujeme Vám k podpisu pracovní smlouvy s naší společností. Vítejte na palubě! Nástup do nové společnosti je vzrušující, ale také náročný a na začátku budete mít mnoho otázek. Nemusíte mít obavy. Tento přechod Vám co nejvíce usnadníme. Náš nástupní program Vás provede prvními dny a týdny na novém pracovišti a zajistí, že se budete rychle cítit jako doma. Můžete se těšit na informativní školení, schůzky a diskuse. A můžete počítat s velkou podporou, kdykoli a kdekoli ji budete potřebovat. Naši rodinu Ivoclar Vivadent poznáte velmi rychle a brzy se stanete její součástí.

 

 
Naše pracovní pozice v centrále

Hledáme lidi, kteří sdílejí naše nadšení pro chytrá dentální řešení. Naši zaměstnanci se ve svých zajímavých a atraktivních zaměstnáních v mnoha různých oborech navzájem motivují a inspirují k tomu, aby každý den dosahovali co nejlepšího výkonu. Všichni máme stejný cíl: zajistit lidem na celém světě co nejlepší kvalitu života, dnes i v budoucnu. Naším posláním je „Vytvářet lidem úsměv“. Doufáme, že jsme Vás inspirovali, a těšíme se na Vaši přihlášku.

Chcete se dozvědět více o jiných místech?