Élő bemutató - vegyen részt egy szakértői előadáson a ZEISS-Standnál

Referens:      Assoc. Professor Marko Jakovac DMD, MSC, PhD (HR)

Téma:           Árrés-szabályozás: a hosszútávú siker kulcsa az esztétikai fogászatban

Időrések:      Péntek     15.11.2019         4:45 - 5:15 pm

                     Szombat  16.11.2019       11:30 - 12:00 am


A fogászati beavatkozásokat egyre magasabb esztétikai követelmények vezérlik. Általában erre a célra indirekt kerámia vagy kompozit restaurációkat használnak. Egy ilyen kezelés viszont csak akkor nevezhető sikeresnek, ha ezáltal egy hosszútávú prognózis is megvalósítható. Egy restauráció élettartamát különböző tényezők befolyásolhatják, mint például a megfelelő anyagok kiválasztása, az okkluzális terhelés vagy a fogkészítési és a restaurálási folyamat alatti precízitás. Optikai eszközök használatával ez a precízitás még magasabb szinten értelmezhető. A fogászati mikrószkóp ebben nyújt nélkülözhetetlen támogatást.

 Az új mikrószkópok megjelenésével, amelyek már jobban megfelelnek az orvosi igények szükségleteinek, jelentősen növekszik az érdeklődés a fogászati használatuk iránt. Ezen mikroszkópok, a sokszoros nagyítás mellett számos hasznos filterrel rendelkeznek a mindennapok használatához, mint például a helytelen restaurációt felismerő vagy a fogszín meghatározását segítő funkció. Egy további fontos tulajdonság a rugalmasság a kompozit anyagokkal való kezelés során, mivel egyes szűrők akadályozzák az idő előtti polimerizációt.

Egy hosszútávon eredményes fogpótlásnál a siker kulcsa a restaurációs folyamatok alatti precízitás. A fogászati mikroszkópok segítségével ez a pontosság új magaslatokba tör. A tanfolyam célja megmutatni a mikroszkóp alkalmazásának lehetőségeit a restauratív fogászatban, valamint különböző, a mindennapi gyakorlatból vett esetek és helyzetek segítségével átfogóan bemutatni a mikroszkóp használatát.