Prof. dr. Stavros Pelekanos

Stavros Pelekanos

Dr. med. dent. Stavros Pelekanos (GR)


Dr. Stavros Pelekanos diplomirao je 1991. godine na Sveučilištu u Ateni, u Grčkoj. Godine 1993. doktorirao je protetiku na Sveučilištu u Freiburgu (prof. Dr. J.R. Strub) u Njemačkoj. Nakon stručnog usavršavanja, dr. Pelekanos je osnovao privatnu praksu u Ateni, usmjerenu na protetiku, implantologiju i estetsku stomatologiju.


Godine 2002. imenovan je za stalnog predavača na Odjelu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Ateni, Grčka, a sada je docent u istom odjelu. Od 2013. aktivan je član Europske akademije za estetsku stomatologiju (EAED). Profesionalno je uključen u Međunarodnu školu za protetiku (ICP), Europsku protetsku udrugu (EPA), Grčku protetsku udrugu i mnoge druge. Član je fakulteta GIDE (Globalni institut za dentalnu edukaciju, Los Angeles, Kalifornija) i Dental Tribune CME i predaje na međunarodnoj razini i daje tečajeve o implantatima, estetici i restorativnim postupcima.


Tijekom 2008. i 2011. godine dr. Pelekanos osvojio je drugu i prvu nagradu na znanstvenom nagradnom natječaju Europske akademije za estetsku stomatologiju održanoj u Madridu (Španjolska) i Istanbulu (Turska). Do danas je objavio više od dvadeset članaka u recenziranim časopisima i 2 poglavlja u knjigama.

Topic

15.11.2019
13:45 - 14:45