Minimalno invazivne potpuno keramičke restauracije: litij-disilikat i cirkonij - gdje smo sada?

16.11.2019, 14:10 - 14:50


Nedavni pomak paradigme u fiksnoj protetici s tradicionalnih na minimalno invazivne postupke liječenja dokazuje klinički dugoročni uspjeh  litij-disilikatnih staklokeramičkih restauracija. Nadalje, napredak u svim keramičkim te CAD/CAM materijalnim sustavima kao i planiranju i izradi digitalnih restauracija omogućio je razvoj inovativnih koncepata liječenja za rehabilitaciju ozbiljno ugrožene denticije primjenom cirkonijeve keramike. Digitalno skeniranje lica i nove CAD/CAM aplikacije omogućuju standardizirani proizvodni proces, što rezultira pouzdanim, predvidivim i ekonomičnim radnim procesom za složene rehabilitacije. Štoviše, estetski ishod litij-disilikatnih i cirkonij-CAD/CAM restauracija i njihova integracija u harmoniju lica je superiorna. Na predavanju će biti predstavljeni klinički slučajevi i znanstveni dokazi koji se odnose na klinički uspjeh keramičkih i CAD/CAM materijala te digitalne restaurativne tehnologije.