Michele Temperani

Michele Temperani

Michele Temperani (IT)

Michele Temperani je certificirani zubni tehničar koji se specijalizirao za područje fiksne protetike u SAD-u, gdje je pohađao tečajeve na Institutu za stomatološku tehnologiju Tanaka i seminare Masahira Kuwate na Sveučilištu Washington.
Tri je godine bio je voditelj odjela za keramiku u zubnom laboratoriju Kiyosato Okamoto u Seattleu (SAD).
Od 1990. suvlasnik je zubotehničkog laboratorija u Firenci, zajedno s bratom, gdje se specijalizirao za estetske keramičke restauracije. Od 1998. godine koristi  tehniku prešanja za izradu potpuno keramičkih restauracija.
Redovno održava tečajeve i  predavanja na međunarodnim skupovima i autor je brojnih publikacija.

Topic

15.11.2019
15:25 - 16:25

Izv. prof. dr. Marko Jakovac & Michele Temperani