Lóránt Stumpf

Lóránt Stumpf

Lóránt Stumpf (HU)

Profil

„Digital Master‟ zubarski tehničar sa šetnaestogodišnjim iskustvom. 2000. je diplomirao na Koledžu dentalne tehnologije. Dok je radio u Mađarskoj uglavnom se fokusirao na konvencionalnu stomatologiju, ali je uvijek pokazivao želju za znanjem i korištenjem novih tehnologija. Kao vlasnik labaratorija od 2007. radi na revolucioniziranju dentalne tehnologije. Stekao je znatno iskustvo na polju digitalne stomatologije.

 

 

Obrazovanje

1990 – 1994                Srednja škola

1994 – 1997                Koledž opće tehnologije

1997 – 2000                Koledž dentalne tehnologije

2010                           Master dentalne tehnologije

Radno Iskustvo

2000 – 2007

 

GEN-DO DENTAL LABORATORY
Stomatološka laboratorija. Usvojene solidne osnove na širokom spektru stomatologije.

2007 – 2013

 

STUMPF DENT LABORATORY
Vlasnik laboratorije.
Primjena konvencionalnih i stomatoloških digitalnih tehnologija.

2013 – CURRENT

 

 

CDC LABORATORY
Digitalna dentalna laboratorija.
Pionir u razvoju dentalne industrije. Istraživanje i razvoj u suradnji sa najvećom privatnom klinikom u Irskoj na poljima digitalnog dizajna, strategija glodanja, i 3D printanja po mjeri.

2015 – CURRENT

 

SKYN OPEN SYSTEM
Rad na nekoliko R&D projekata u suradnji sa Livio Yoshinagom, Florin Cofarom and Master Paulo Kanom.

Tečajevi

2001, 2007                   BPS Protetika

2002                             APF Protetika

2003                             RPD Okvir

2005, 2008                   Gnatologija

2009, 2011                   Keramika

2005, 2015                   Dentalna fotografija

2014, 2015                   DSD (Digitalno oblikovanje osmijeha)

2012, 2015                   CIM System CAM

Topic