Dr. Ronaldo Hirata

Ronaldo Hirata

Dr. Ronaldo Hirata (USA)

Dr. Hirata je docent na Odsjeku biomaterijala i biomimetike Sveučilišta New York (NYU). Njegovo istraživanje je usredotočeno na implantate i restorativne biomaterijale. Također vodi privatnu praksu u Curitibi, Brazil, specijaliziranu za estetsku stomatologiju. Koordinator je nekoliko postdiplomskih studija s naglaskom na estetsku i restorativnu stomatologiju u Brazilu i održao je predavanja o estetskim restauracijama u mnogim zemljama. Godine 1995. diplomirao je na Federalnom sveučilištu Parana u Brazilu,  magistrirao biomaterijale na Katoličkom sveučilištu u Rio Grande do Sulu u Brazilu, a doktorirao je restaurativnu stomatologiju na Državnom sveučilištu u Rio de Janeiru 2009. godine. Dr. Hirata je objavio mnoge radove u specijaliziranim časopisima i pridonio više od 10 poglavlja stručnim publikacijama. Njegov prvi udžbenik pod nazivom „SAVJETI u estetskoj stomatologiji“, koji je objavljen 2011. godine, već je preveden na tri jezika.

Topic

15.11.2019
18:55 - 19:35