Dr. Petr Hajný

Petr Hajny

Dr. Petr Hajný (CZ)

Doktor Hajný završio je zubotehničku naobrazbu 1997. i diplomirao na Charles sveučilištu u Pragu 2005. godine. Tijekom studija medicine radio je kao zubni tehničar. Od 2005. godine radi u ASKLEPION-u - klinici i Institutu za estetsku medicinu u Pragu (Češka) kao stručnjak za estetsku stomatologiju i potpuno keramičke restauracije. Od 2009. godine dr. Hajný je direktor stomatološke klinike DentInn s.r.o. u Pragu. Od 2012. godine radi u privatnoj ordinaciji EXI-GROUP s.r.o. u Pragu. Od 2014. godine radi u privatnoj praksi OneVisitDentistry s.r.o. u Pragu. Vlasnik je 4 CAD / CAM sustava. Dr. Hajný bio je zamjenik predsjednika Češkog društva CAD / CAM stomatologije, član CZADE-češke akademije za stomatološku estetiku. Radi kao certificirani CEREC trener za stomatologe i stomatološke laboratorije u Češkoj i inozemstvu. Od 2009. godine bio je trener za T-Scan tehnologiju u većini zemalja EU. On je opinion leader za Ivoclar Vivadent i 3Shape.
Glavna specijalizacija: CAD / CAM tehnologije, estetska stomatologija, adhezijski sustavi i keramičke restauracije.

Topic

16.11.2019
11:25 - 12:05