Dr. Omar Hamid

Omar Hamid

Ing. dr. med. dent. Omar Hamid (AT)


Omar Hamid diplomirao je na Medicinskom sveučilištu u Beču. Prije početka medicinske naobrazbe završio je obrazovanje na području informatike i obrade podataka na višoj tehničkoj školi. Kao zubar druge generacije, radio je u očevoj klinici u Beču, a 2017. otvorio je vlastitu privatnu kliniku i od tada vodi dvije klinike. Godine 2014. nastavio je studirati opću medicinu i sada je u završnom semestru. On se usredotočuje na korištenje svih aspekata CAD/CAM i 3D printanja kombinirajući svoju inženjersku pozadinu s digitalnim napretkom u stomatologiji, što ga je navelo da postane "opinion leader" za digitalnu stomatologiju, predavajući na međunarodnoj razini.
Istraživač je na privatnom sveučilištu Sigmund Freud, SFU Beč. Godine 2016. izabran je za predsjednika Austrijskog društva za arapske stomatologe, a 2017. potpredsjednik austrijskog društva liječnika i farmaceuta.
Od 2018. godine pohađa magistarski studij estetske medicine u Londonu.

Sponzorirao Planmeca.

*sponsored by

Topic

16.11.2019
09:45 - 10:25