Dr. Luis Cuadrado

Luis Cuadrado

Luis Cuadrado, MD DMD (ES)

Luis Cuadrado je plastični, rekonstruktivni i estetski kirurg i direktor i2 Implantologie, Klinike i Centra za obuku u Madridu, Španjolska. Voditelj je postdiplomskog programa za usavršavanje u implantologiji na Sveučilištu UDIMA u Madridu.

Njegova praksa se fokusira na oralnu implantologiju, ekstraoralnu i rekonstruktivnu kirurgiju. Aktivni je član AO, EAO, SEI, SECIB, SECPRE i ITI te je direktor Madridskog 3 Study Club.

Održao je više od 200 domaćih i međunarodnih tečajeva i konferencija te objavio više od 100 znanstvenih članaka. Opinion leader tvrtke Ivoclar Vivadent, Straumann, 3shape, Osstell i mnogih drugih. Njegova je praksa u potpunosti usmjerena na digitalnu implantologiju i estetsku stomatologiju, razvoj novih protokola i patenata kako bi se poboljšali i pojednostavili klinički ishodi.

Topic