Dr. Ivan Puljić

Ivan Puljic

Dr. Ivan Puljić (HR)

Ivan Puljić je doktor dentalne medicine s dugogodišnjim iskustvom u estetskoj dentalnoj medicini i stomatološkoj protetici. Nakon diplome na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2005. godine, nastavlja se educirati i usavršavati u navedenim područjima, radeći u nekoliko ordinacija dentalne medicine i privatnih poliklinika. Regionalni je predavač i autor mnogih članaka na temu dentalne estetike, digitalne stomatologije i rekonstruktivne dentalne medicine. 2011. godine postaje Opinion Leader vodećeg svjetskog proizvođača dentalnih materijala - Ivoclar Vivadent-a. Suvlasnik je privatne poliklinike u Zagrebu, a u svakodnevnom kliničkom radu najviše vremena posvećuje upravo estetsko- funkcionalnoj rehabilitaciji osmijeha.
Dr. Puljić je certificirani član European Society of Cosmetic Dentistry.

Topic

16.11.2019
16:10 - 17:10

Dr. Ivan Puljić & Davor Marković