Dr. Igor Ristić

Igor Ristic

Dr. Igor Ristić (SRB)


Od diplomiranja u Srbiji 1996. godine, dr. Ristić traži nove trendove u estetskoj stomatologiji i implantologiji. Godine 1999., završava specijalizaciju iz Stomatološke protetike sa posebnim akcentom na bezmetalnu keramiku.
Godine 2001. u Beogradu, Srbija, osniva Centar za Dentalnu estetiku i implantologiju (CDEI), privatu kliniku sa timom ljudi pasioniranih za transformaciju osmijha i poboljšanje kvaliteta života ljudi.
Dr. Ristić širom svijeta drži predavanja i treninge o planiranju tretmana i indirektnim restaurativnim procedurama, sa fokusom na minimalno invazivne restaurativne procedure, implantologiju i protokole digitalne stomatologije. U ovim aktivnostima dr. Ristic i CDEI intenzivno sarađuju sa svjetskim vodećim dentalnim kompanijama.
Tokom svoje karijere, nagrađen je članstvom u 'Internacionalnoj Akademiji Dentalne Facijalne Estetike' u Nju Jorku, što je priznanje svjetski renomiranih stručnjaka. Takođe, osnovao je Udruženje za estetsku stomatologiju Srbije i bio je predsjedavajući na Američkoj akademiji za restaurativnu stomatologiju 2019. godine.
Dr. Ristić je član i predsjedavajući Evropskog udruženja estetske stomatologije (ESCD).


 

Topic