Deni Pavlović

Deni Pavlovic

Deni Pavlović (SRB)

Rođen je u Beogradu 1979. godine. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1997. godine, a od 2003. do 2006. godine  stručno se osposobljavao u području fiksne, kombinirane i implantološke protetike na obrazovnom centru i stomatološkoj laboratoriji STYLDENT u Arezzu u Italiji. Osnivanje Laboratorija za stomatološke tehnologije DENI DENT u Beogradu 2005. godine označilo je početak njegovog samostalnog rada.
Radi stalnog usavršavanja pohađao je razne stručne tečajeve iz područja fiksne i implantološke protetike s majstorima stomatologije kao što su Stefano Petreni, Claude Sieber, Mako Janos, Oliver Brix, Shiego Kataoka, Nondas Vlachopulos, Jungo Endo i drugi. Godine 2016. pohađao je Straumann Lab Akademiju. Službeno je postao opinion leader Ivoclar Vivadent-a za Srbiju na području keramičkih i kompozitnih materijala 2016. godine.
2017. upisao je Koledž primijenjenih studija na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, koju trenutno pohađa. Predavač je i trener za fiksnu i implantološku protetiku, kao i autor brojnih članaka od kojih su neki: "Correct Determination of Tooth Color as An Important Precondition for Good Prosthetic Rehabilitation" (2016), "Different Methods of Making Ceramic Veneers" (2016), "Screw – Retained Implant Prosthetic Restorations" (2016), "Choosing and Reproducing Protocol of The Tooth Shade – All About the Color" (2017), "Dental Technician" (2017), "Analysis, Prototype, Ceramic Veneers – New Smile Style" (2017), "Dentofacial Analysis – Aesthetical Aspect" (2018), "Analog – Digital Protocols for Determining and Reproduction of The Color and Shape of The Central Incisor" (2018), "Toronto – The Connecting Link" (2018).
Godine 2017. izabran je za predsjednika Upravnog odbora Udruge privatnih zubnih tehničara Srbije i još uvijek je na toj poziciji.

Topic