Davor Marković

Davor Markovic

Davor Marković (BiH)

Davor Marković je  obrazovanje dentalnog tehničara završio u Splitskoj srednjoj zubotehničkoj školi “Dental Centar Marušić” 2000 god. Po završetku obrazovanja zapošljava se u prvatnom zub. Lab. “Bijuk” ,Split. Nedugo nakon toga otvara svoj privatni Laboratorij “DentLab Marković” te uvidom u svakodnevne probleme u radu nastavlja se educirati i usavršavati na području estetske stomatologije.
Internacionalni predavač je već duži niz godina ,a 2010 god. postaje Opinion Leader i član Ivoclar Vivadent tima.Tema njegovih predavanja i hands-on tečajeva su keramika i kompozit u estetskoj i potpunoj rekonstruktivnoj stomatologiji.Vlasnik je privatne stomatološke poliklinike “Dental Centar Marković” u Sarajevu koju je osnovao 2011 god. i jedinog ovlaštenog edukacijskog centra u BiH.
U svijet digitalne stomatologije ulazi 2013 god. te postaje CAD/CAM specialist za Wieland Systeme ,sada Ivoclar Digital. Posljednih godina radi na tome da potpuno implementira digitalnu tehnologiju u svakodnevni rad i zbog toga osniva prvi print&millingcentar u BiH 2017 god. pod imenom” 3dcm prin&millingcentar Sarajevo”.

Topic

16.11.2019
16:10 - 17:10

Dr. Ivan Puljić & Davor Marković