Izv. prof. dr. Marko Jakovac

Marko Jakovac

Izv. prof. Marko Jakovac, dr.sc. (HR)

Izv. prof.. Marko Jakovac, dr.sc., diplomirao je 1998. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Godine 2000. položio je državni ispit i dobio licencu za samostalan rad. Godine 2002. počeo je specijalizaciju za protetiku. Nakon stjecanja zvanja magistra znanosti 2003. i doktora 2008. godine postaje viši asistent na Zavodu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Od 2009. Marko Jakovac je docent i predavač na predmetu "Napredne tehnike pripreme u fiksnoj protetici" na Stomatološkoj školi u Zagrebu. Godine 2010. imenovan je voditeljem postdiplomskog studija "Estetika fiksne protetike na zubima i implantatima". Godine 2012. postaje voditelj preddiplomskog studija "Predklinička i laboratorijska fiksna protetika". Godine 2013. dobio je Dekanovu nagradu za najboljeg učitelja Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, a od 2015. voditelj je preddiplomskog studija "Mikroskop u stomatologiji". Od 2015. on je izv. profesor na Odjelu fiksne protetike.


Marko Jakovac autor je i koautor više znanstvenih radova te je aktivno sudjelovao na brojnim međunarodnim konferencijama. Predavač i opinion leader (KOL) na međunarodnim događajima za Ivoclar Vivadent, Sirona CAD-CAM i Carl Zeiss. Podpredsjednik je Hrvatskog društva za minimalnu intervencijsku stomatologiju i član Hrvatskog protetskog društva, Europskog protetskog društva, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske stomatološke komore. Štoviše, on je vlasnik stomatološke klinike "Aesthetica" u Zagrebu.

Topic

15.11.2019
15:25 - 16:25

Izv. prof. dr. Marko Jakovac & Michele Temperani