Registracija

Vaša registracija će biti završena nakon što ispunite formular i uplatite naknadu za učešće.

Učesnici koji se registruju prije 1. listopada 2018. dobiće popust na redovnu cijenu. Snižena cijena za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare iznosi 120 eura, za dentalne asistente 80 eura, a za studente 65 eura. Cijena registracije nakon 1. listopada 2018. iznosi 150 eura za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare, 100 eura za dentalne asistente, i 80 eura za studente.

Više informacija možete pronaći na obrazcu za plaćanje.

Kliknite ovdje da biste nastavili sa registracijom: