Usluge

Ovdje ćete naći korisne informacije o smještaju, lokaciji, i o tome kako doći do BELEKPOCENTRA.

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas:

Zapcevic, Ena
Customer Service
South Eastern Europe
Ivoclar Vivadent GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220, Vienna
+431 1 63191131
ena.zapcevic@ivoclarvivadent.com